REZIDENȚIAT 2020, Ordinul și Metodologia – PUBLICATE în Monitorul Oficial

Examenul de REZIDENȚIAT 2020 pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie va avea loc pe 15 noiembrie; iar examenul se va da cu respectarea normelor sanitare. Iată cum se desfășoară examenul, când se fac înscrierile și ce conține dosarul de înscriere. 

Ministerul Sănătății a publicat aseară Ordinul Nr. 1699 din 05-Octombrie-2020 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 903

Examenul pentru concursul de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, se desfășoară în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, se arată într-un ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial.

Au fost stabilite și specialitățile deficitare pentru care se organizează rezidențiat pe post în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea din 15 noiembrie: anestezie și terapie intensivă, boli infecțioase, cardiologie pediatrică, chirurgie cardiovasculară, chirurgie pediatrică, chirurgie toracică, chirurgie vasculară, epidemiologie, expertiză medicală a capacității de muncă, gastroenterologie pediatrică, hematologie, igienă, medicină nucleară, medicină de urgență, medicină de laborator, microbiologie medicală, nefrologie pediatrică, neonatologie, neurologie pediatrică, oncologie medicală, ortopedie pediatrică, oncologie și hematologie pediatrică, pediatrie, pneumologie, pneumologie pediatrică, radiologie-imagistică medicală, radioterapie și sănătate publică și management.

Cât costă și cum se desfășoară

Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie este de 500 lei/participant, se precizează într-un alt ordin publicat în Monitorul Oficial.

Ministerul Sănătății a stabilit și metodologia de organizare și desfășurare a concursului.

 • Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore.
 • Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.
 • Ocuparea locurilor/ posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/ posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.
 • Medicii, medicii dentiști/ medicii stomatologi și farmaciștii care devin rezidenți pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioada determinată, egală cu durata rezidențiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat, iar cei care devin rezidenți pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv.
 • Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie.
 • Dosarele de concurs vor fi depuse exclusiv prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, în perioada 8 - 20 octombrie, inclusiv data poștei.

Regulile:  

În ceea ce privește desfășurarea concursului, vor fi respectate reguli sanitare și de protecție în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2.

 • Organizatorii asigură materialele de igienă și de protecție sanitară necesare atât pentru candidați, cât și pentru personalul implicat în organizarea concursului, precum și respectarea măsurilor igienico-sanitare. Totodată, asigură aerisirea sălilor de concurs înainte de a permite intrarea candidaților.
 • La intrarea în clădirea de concurs, candidaților le va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3 grade C) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților. Candidații a căror temperatură depășește 37,3 grade C vor fi conduși de șeful de clădire pe un traseu separat în sala de rezervă special destinată acestor candidați. Pentru fiecare corp de clădire se va stabili minimum o sală de rezervă pentru fiecare domeniu de concurs din clădirea respectivă.
 • Intrările/ ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de concurs și toalete sunt stabilite de organizator și sunt semnalizate corespunzător, urmând a fi dezinfectate în mod regulat.
 • Începând cu ora 8,30, candidații pot intra în sala în care au fost repartizați. La intrare candidații au obligația de a purta mască medicală; în cazul în care nu dețin acest dispozitiv, vor primi din partea organizatorilor o mască medicală la intrarea în clădirea de concurs și se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul/ cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de concurs.
 • Masca va fi purtată de candidați și supraveghetori/ șeful de sală pe toată durata concursului până la părăsirea clădirii unde au fost repartizați. Supraveghetorii și șefii de sală vor purta și mănuși chirurgicale.
 • Din motive de securitate epidemiologică, candidații nu se pot strânge în grupuri mai mari de 3 persoane.
 • Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică, cu excepția perechilor soț-soție, frați-surori, care au obligația, sub sancțiunea anulării lucrării și eliminării din concurs, să semnaleze șefului de sală aceste situații, pentru a putea fi așezați separat.
 • Candidații sunt așezați în sală în așa fel încât să rămână cel puțin un loc liber între 2 candidați, respectând distanța de securitate epidemiologică (minimum un metru).
 • În timpul concursului candidații nu au voie să consulte niciun fel de materiale, să discute cu ceilalți candidați, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare.

„Candidații își vor strânge părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă proteze auditive sunt rugați să le scoată pe perioada celor 4 ore de concurs, pentru a se evita suspiciunea de transmitere a informațiilor prin radiorecepție. Orice abatere (comunicare între candidați, copiere, păstrarea asupra candidatului în timpul concursului a oricărei aparaturi de transmisie, înșelăciune asupra identității) este socotită fraudă și se sancționează cu eliminarea din concurs.

Desfășurarea

Din motive de securitate cibernetică, în ziua concursului, în intervalul orar 10,00 - 14,00, site-urile oficiale ale universităților de medicină și farmacie își pot suspenda activitatea, se arată în METODOLOGIE

 • În dimineața zilei de concurs, la ora 7,30, șeful de sală și supraveghetorii lipesc în dreptul fiecărui loc din sală o legitimație de bancă cu numărul de ordine al candidatului respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidaților.
 • Grilele cu răspunsurile corecte sunt transmise din sediul securizat către comisiile locale de rezidențiat, după ora 13,00, în ziua concursului, în format electronic securizat. Comisiile locale de rezidențiat multiplică grilele cu răspunsurile corecte, le sigilează în plicuri corespunzătoare fiecărei săli de concurs și le distribuie în sălile de concurs prin delegați însoțiți de personal de pază (2 - 3 persoane pentru fiecare corp de clădire). Plicul este înmânat șefului de sală de către delegați după minimum 15 minute de la expirarea celor 4 ore de concurs și după predarea de către toți candidații din sala respectivă a grilelor pentru corectat.
 • Eventualele contestații privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidați până la ora 16,00 în data de 16 noiembrie, se menționează în metodologie. Acestea se depun la sediul comisiei locale de concurs anunțat pe site-ul universității de medicină și farmacie unde a fost susținut concursul, numai prin poștă electronică sau fax. Nu se pot depune contestații privind corectarea manuală a grilelor de concurs.
 • Grupurile de specialiști analizează contestațiile depuse și comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere.

Alegerea locurilor/ posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire se face prin teleconferință, pe baza punctajului și a clasificărilor anunțate, în 3 zile consecutive, stabilite de comun acord între Ministerul Sănătății și instituțiile de învățământ superior cu profil medical acreditate, în intervalul orar 9,00 - 19,00.

Candidații se vor putea prezenta în unul dintre centrele universitare: Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș sau Timișoara. Dacă repartiția nu se finalizează în prima zi, respectiv în cea de a doua zi, va continua în ziua următoare, în același interval orar, sau, după caz, până la epuizarea locurilor/ posturilor publicate la concurs sau a candidaților care au drept de a alege loc/ post.

Ce conține dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere a candidatului va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa:

(i) numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau pașaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate;

(ii) centrul universitar și domeniul pentru care concurează;

(iii) acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe internet;

(iv) declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv că datele vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

b) copia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii);c) copia legalizată a diplomei de licență de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenții promoției 2020 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, copia legalizată a adeverinței privind promovarea examenului de licență;d) adeverința (original) eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenți și specialiști;e) certificatul medical (original) privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează;f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea numelui față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;g) chitanța de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătății și se achită în contul ministerului, care va fi indicat prin anunțul de concurs.

(2) Persoanelor care nu își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal le vor fi respinse dosarele de concurs.

(3) Candidații care nu doresc să depună documente în copie legalizată se pot prezenta pentru depunerea dosarului, la orice direcție de sănătate publică, având asupra lor și documentele în original, în vederea certificării.

(4) După finalizarea înscrierilor, respectiv la data de 20 octombrie 2020, candidații nu mai pot solicita schimbarea opțiunilor de a concura într-un anumit centru universitar sub niciun motiv.

(5) Un candidat poate depune un singur dosar de concurs.

(6) Depunerea mai multor dosare ale aceleiași persoane pentru unul sau mai multe domenii de concurs atrage măsura eliminării candidatului respectiv din concurs.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCMedical și pe Google News

Te-a ajutat acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCMedical și pagina de Instagram DCMedical Doza de Sănătate și accesează mai mult conținut util pentru sănătatea ta, prevenția și tratarea bolilor, măsuri de prim ajutor și sfaturi utile de la medici și pacienți.


DC Media Group Audience

Ştiri Recomandate

Cum recunoști un AVC. Semnele la care să fii atent
Ce este și când este indicată vertebroplastia?
Iti place noua modalitate de votare pe dcmedical.ro?
pixel